• briefpapier
  • rekenmachine
  • pand

Actualiteiten

Fiscus waarschuwt voor valse mail over e-mailadres boekhouding

De Belastingdienst waarschuwt ondernemers en intermediairs voor een nieuwe valse e-mail die in omloop is. De nieuwste valse mail heeft als onderwerp 'Informatie' en vraagt naar het e-mailadres van de boekhouding van een onderneming. "Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen," aldus de Belastingdienst.

Lees meer...

Schenkingsvrijstelling Eigen Woning tot € 100.000 terug in 2017

Als het Belastingplan 2017 wordt aangenomen door de Eerste Kamer, zal vanaf 1 januari 2017 weer gebruikt gemaakt kunnen worden van de (eenmalig) verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de Eigen Woning. Dit is in grote lijnen dezelfde regeling zoals deze in de periode 2010 – 2014 ook al heeft bestaan. Er zijn echter een aantal voorwaarden waarmee rekening gehouden dient te worden, als u zich daadwerkelijk de schenkbelasting wilt besparen.

Lees meer...

Onterecht verstuurde brieven Belastingdienst

De belastingdienst maakt deze week bekend dat er intern wat fouten zijn gemaakt waardoor er over een drietal onderwerpen onterecht brieven zijn verstuurd. Het gaat om berichten over toeslagen, betalingsherinneringen en loonheffing van werknemers.

Lees meer...

Veranderingen WGA vanaf 2017

Per 01-01-2017 vinden er enkele verandering plaats betreffende de WGA-verzekering. Onze klanten waarop deze veranderingen van toepassing zouden kunnen zijn hebben wij hierover via mail geïnformeerd.

Lees meer...

Verhoging minimumloon per 1 juli 2016: gevolgen voor uw uitkering?

Per 1 juli 2016 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd van € 1.524,60 naar € 1.537,20 per maand. Deze kleine verhoging heeft ook gevolgen voor diverse uitkeringen van sociale verzekeringen en de bijstand. Deze zijn immers gekoppeld aan het minimumloon en kunnen dus niet achter te blijven. Heeft u een uitkering van bijvoorbeeld de Participatiewet, Wajong, Anw, AOW, WIA, IOAW, WAO, WW of ZW dan veranderd uw uitkering ook m.i.v. 1 juli 2016.

Lees meer...

Over ons

Ons bedrijf in zijn huidige vorm is opgericht in 2006 en voortgekomen uit een fusie van een accountantskantoor en een belastingadvies- bureau, de ideale combinatie dus.

Contact

Fisc-Account
Schoolweg 146
5916 PL Venlo
Tel: 077 472 0866
E-mail: info@fisc-account.nl

Wij zijn lid van

RB noab 5flogo kleur.jpg