• briefpapier
  • rekenmachine
  • pand

Vereenvoudiging btw-teruggaaf op oninbare vordering

Tot op heden kunt u de belastingdienst via een aparte brief verzoeken de btw terug te betalen die u hebt afgedragen over een oninbaar blijkende vordering. Dit verzoek dient dan binnen één maand na het definitief oninbaar worden van de vordering te worden ingediend. Omdat dit tijdstip lang niet altijd vaststaat, en bovendien de termijn van een maand aan de korte kant is, wordt de regeling met ingang van 2017 vereenvoudigd.

Volgens de nieuwe regels mag een vordering als oninbaar worden beschouwd zodra deze één jaar opeisbaar is geweest. In de meeste gevallen dus: één jaar na factuurdatum. De teruggave kan vervolgens eenvoudig worden verwerkt in de eerstvolgende periodieke btw-aangifte. Als de vordering eerder oninbaar is gebleken, mag de correctie zelfs al eerder plaatsvinden.

Voor vorderingen die reeds openstaan geldt een overgangsregeling: de termijn begint te lopen vanaf 1 januari 2017. Wilt u de btw over deze vorderingen corrigeren dan zult u dus nog altijd moeten aantonen dat de vordering oninbaar is, of zult u moeten afwachten tot 1 januari 2018. Zorg er in beide gevallen in ieder geval altijd voor dat u uw dossier met betrekking tot correspondentie, aanmaningen, facturen etc. zo goed mogelijk bijhoudt.


Disclaimer: regelmatig plaatsen wij actualiteiten op onze website. Aan deze publicaties kunnen géén rechten worden ontleend, neem bij twijfel altijd contact op met een van onze medewerkers (Fisc-Account, 2016)

 

Over ons

Ons bedrijf in zijn huidige vorm is opgericht in 2006 en voortgekomen uit een fusie van een accountantskantoor en een belastingadvies- bureau, de ideale combinatie dus.

Contact

Fisc-Account
Schoolweg 146
5916 PL Venlo
Tel: 077 472 0866
E-mail: info@fisc-account.nl

Wij zijn lid van

RB noab 5flogo kleur.jpg