• briefpapier
  • rekenmachine
  • pand

VAR verdwijnt definitief per 1 mei 2016

Eerder berichtten wij u al over het voornemen van de regering om in 2016 de nodige veranderingen betreffende de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) door te voeren. Vanwege de vertraagde besluitvorming blijft de overgangsregeling tot 1 mei 2016 van kracht. Daarna zal de VAR definitief afgeschaft worden in het kader van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

Om te bepalen of er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer géén dienstbetrekking (en dus geen loonheffingsplicht) ontstaat, kan voortaan gebruik gemaakt worden van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Als de opdracht daadwerkelijk volgens de voorwaarden uit de overeenkomst wordt uitgevoerd loopt de opdrachtgever geen loonheffingsrisico. Een aantal modelovereenkomsten zijn al te downloaden van de site van de Belastingdienst via onderstaande link, de overeenkomsten zijn gespecificeerd naar branche of beroepsgroep. Om tijdig te weten waar u aan toe bent kunt u de overeenkomst op voorhand al aan de Belastingdienst voorleggen, dit is echter niet verplicht.

Link modelovereenkomsten Belastingdienst

 


Disclaimer: regelmatig plaatsen wij actualiteiten op onze website. Aan deze publicaties kunnen géén rechten worden ontleend, neem bij twijfel altijd contact op met een van onze medewerkers (Fisc-Account, 2016)

 

Over ons

Ons bedrijf in zijn huidige vorm is opgericht in 2006 en voortgekomen uit een fusie van een accountantskantoor en een belastingadvies- bureau, de ideale combinatie dus.

Contact

Fisc-Account
Schoolweg 146
5916 PL Venlo
Tel: 077 472 0866
E-mail: info@fisc-account.nl

Wij zijn lid van

RB noab 5flogo kleur.jpg