• briefpapier
  • rekenmachine
  • pand

Actualiteiten

Verhoging minimumloon per 1 juli 2016: gevolgen voor uw uitkering?

Per 1 juli 2016 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd van € 1.524,60 naar € 1.537,20 per maand. Deze kleine verhoging heeft ook gevolgen voor diverse uitkeringen van sociale verzekeringen en de bijstand. Deze zijn immers gekoppeld aan het minimumloon en kunnen dus niet achter te blijven. Heeft u een uitkering van bijvoorbeeld de Participatiewet, Wajong, Anw, AOW, WIA, IOAW, WAO, WW of ZW dan veranderd uw uitkering ook m.i.v. 1 juli 2016.

Lees meer...

Brief Belastingdienst aan zelfstandige inzake wet DBA

Met de nieuwe wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. In de periode van 31 maart tot 8 april stuurt de Belastingdienst aan ruim 550.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp), die in het bezit zijn van een VAR, een brief om hen te informeren over de nieuwe werkwijze.

Lees meer...

Einde hypotheekrenteaftrek voor Starterslening in 2017?

De regels voor hypotheekrenteaftrek zijn vanaf 2013 flink aangescherpt. Dit moet ervoor zorgen dat huizenbezitters niet meer onbeperkt kunnen lenen, zonder aflossing en tegen de maximale fiscale voordelen. De hypotheekrente is sindsdien immers alleen nog maar aftrekbaar als ook daadwerkelijk annuïtair (binnen dertig jaar) wordt afgelost. De Starterslening vormt op deze regeling een belangrijke uitzondering, maar deze uitzondering dreigt te verdwijnen per 31 december 2016.

Lees meer...

Boete voor 'zwartsparen' vanaf 1 juli 2016 verdubbeld

Door de toenemende samenwerking tussen internationale overheden wordt de pakkans bij zwartsparen in het buitenland (= buitenlands spaargeld niet aangeven in de Nederlandse IB-aangifte) steeds groter. Overheden wisselen in toenemende mate informatie uit waardoor onbekend vermogen in internationaal verband beter in kaart gebracht kan worden.

Lees meer...

VAR verdwijnt definitief per 1 mei 2016

Eerder berichtten wij u al over het voornemen van de regering om in 2016 de nodige veranderingen betreffende de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) door te voeren. Vanwege de vertraagde besluitvorming blijft de overgangsregeling tot 1 mei 2016 van kracht. Daarna zal de VAR definitief afgeschaft worden in het kader van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

Lees meer...

Over ons

Ons bedrijf in zijn huidige vorm is opgericht in 2006 en voortgekomen uit een fusie van een accountantskantoor en een belastingadvies- bureau, de ideale combinatie dus.

Contact

Fisc-Account
Schoolweg 146
5916 PL Venlo
Tel: 077 472 0866
E-mail: info@fisc-account.nl

Wij zijn lid van

RB noab 5flogo kleur.jpg