• briefpapier
  • rekenmachine
  • pand

Belastingvrije schenkingen 2018

Om in de toekomst schenk- en/of erfbelasting te besparen kan het interessant zijn om een deel van uw vermogen weg te schenken. Hiertoe biedt de wetgever de mogelijkheid door jaarlijks een bepaald bedrag vrij te stellen van schenkbelasting. Aangezien deze bedragen jaarlijks (licht) veranderen informeren wij u hier graag over de van schenkbelasting vrijgestelde bedragen voor 2018. 

Hoeveel belastingvrij geschonken kan worden is afhankelijk van de verhouding tussen schenker en ontvanger, het doel van de schenking en of er eerder in het jaar reeds schenkingen zijn gedaan. Meerdere schenkingen in één jaar aan dezelfde persoon dienen bij elkaar te worden opgeteld, en partners worden zowel als zijnde schenker als zijnde ontvanger als één persoon gezien. 

Als bovenstaande basisregels in acht worden genomen kan in 2018 belastingvrij geschonken worden:

  • € 5.363; de standaard vrijstelling ouders-kinderen
  • € 25.731; de eenmalig verhoogde vrijstelling ouders-kinderen
  • € 53.602; aan kinderen indien dit bedrag wordt aangewend voor studiedoeleinden
  • € 100.800; aan kinderen indien dit bedrag wordt aangewend voor de fiscale Eigen Woning
  • € 2.147; in alle overige gevallen (niet zijnde: ouders-kinderen)
  • € 100.800; aan derden indien dit bedrag wordt aangewend voor de fiscale Eigen Woning

Het moge duidelijk zijn dat aan de verhoogde vrijstellingen de nodige voorwaarden zijn verbonden. Zo mag de schenking van € 100.800 alleen worden ontvangen door iemand tussen 18 en 40 jaar. Bovendien is het aan te raden om bij schenkingen altijd een en ander schriftelijk vast te leggen. Neem bij twijfel altijd contact op met een van onze medewerkers, zij staan u graag te woord.

 


Disclaimer: regelmatig plaatsen wij actualiteiten op onze website. Aan deze publicaties kunnen géén rechten worden ontleend, neem bij twijfel altijd contact op met een van onze medewerkers (Fisc-Account, 2018) 

Over ons

Ons bedrijf in zijn huidige vorm is opgericht in 2006 en voortgekomen uit een fusie van een accountantskantoor en een belastingadvies- bureau, de ideale combinatie dus.

Contact

Fisc-Account
Schoolweg 146
5916 PL Venlo
Tel: 077 472 0866
E-mail: info@fisc-account.nl

Wij zijn lid van

RB noab 5flogo kleur.jpg