• briefpapier
  • rekenmachine
  • pand

Update: afschaffing Landbouwregeling btw

In een eerder stadium is hier reeds geschreven over de afschaffing van de landbouwregeling per 1 januari 2018. In de tussenliggende periode is er veel gebeurd. Onder meer hebben wij al onze klanten waarop dit betrekking heeft uitgebreid geïnformeerd over de gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Deze klanten hebben onder meer een btw-nummer en uitnodigingen tot het doen van aangifte ontvangen. Wat staat er nu concreet te gebeuren?

Omdat het door veel klanten niet wenselijk werd geacht om de boekhouding ieder kwartaal aan te leveren, hebben we voor alle klanten die voorheen onder de landbouwregeling vielen, een verzoek gedaan om het aangiftetijdvak aan te passen van 'kwartaal' naar 'jaar'. Uiteraard voor zover er voldaan wordt aan de criteria voor een jaaraangifte btw. Ervan uitgaande dat dit verzoek wordt toegekend, zullen de eerste btw-aangiften gedaan moeten worden over het hele jaar 2017 (feitelijk dus begin 2018).

Tot die tijd veranderd er voor de ondernemer eigenlijk niet veel, zolang er over de omzet maar netjes 6% btw wordt berekend. Het tarief van 9% waarover in eerdere correspondentie nog werd gesproken is uitgesteld tot 2019. 

Over de kosten voor de onderneming mag de btw worden verrekend, mits er sprake is van een geldige btw-factuur. Hoeveel u kunt terugvragen, of er eventueel nog 'oude' btw kan worden teruggevorderd over investeringen en of u eventueel in aanmerking komt voor de Kleine Ondernemersregeling in de btw kan allemaal worden meegenomen in de eerste btw-aangifte.

 


Disclaimer: regelmatig plaatsen wij actualiteiten op onze website. Aan deze publicaties kunnen géén rechten worden ontleend, neem bij twijfel altijd contact op met een van onze medewerkers (Fisc-Account, 2018)

Over ons

Ons bedrijf in zijn huidige vorm is opgericht in 2006 en voortgekomen uit een fusie van een accountantskantoor en een belastingadvies- bureau, de ideale combinatie dus.

Contact

Fisc-Account
Schoolweg 146
5916 PL Venlo
Tel: 077 472 0866
E-mail: info@fisc-account.nl

Wij zijn lid van

RB noab 5flogo kleur.jpg