• briefpapier
  • rekenmachine
  • pand

Schenkingsvrijstelling Eigen Woning tot € 100.000 terug in 2017

Als het Belastingplan 2017 wordt aangenomen door de Eerste Kamer, zal vanaf 1 januari 2017 weer gebruikt gemaakt kunnen worden van de (eenmalig) verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de Eigen Woning. Dit is in grote lijnen dezelfde regeling zoals deze in de periode 2010 – 2014 ook al heeft bestaan. Er zijn echter een aantal voorwaarden waarmee rekening gehouden dient te worden, als u zich daadwerkelijk de schenkbelasting wilt besparen.

Ten eerste is de regeling slechts van toepassing indien de ontvanger (of diens partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is. De regeling loopt uitdrukkelijk tot de 40 jaar. Als de ontvanger op schenkingsdatum reeds 40 jaar is gaat de vrijstelling niet op.

Ten tweede dient de schenking te worden aangewend voor de Eigen Woning. Dit is een nog enigszins rekbaar begrip. In feite kan het geld gebruikt worden voor aanschaf of verbetering van de Eigen Woning, alsmede voor de aflossing van de Eigen Woningschuld. Let erop dat het steeds om de fiscale Eigen Woning moet gaan.

Ten derde dient rekening gehouden te worden met eerdere schenkingen. Als er in het verleden reeds gebruik is gemaakt van een verruimde vrijstelling (van bijvoorbeeld € 24.000 of € 50.000) dan kunt u in 2017 niet nogmaals € 100.000 schenken. Er zijn wel mogelijkheden om de eerdere schenking aan te vullen tot een ton, maar dit hangt ook af van de schenkingsdatum uit het verleden.

De terugkeer van de schenkingsvrijstelling betekent dus goed nieuws voor mensen die graag een deel van hun vermogen belastingvrij willen schenken. Of dit in de praktijk ook mogelijk is, blijkt echter geen uitgemaakte zaak. Wij adviseren u alvorens u tot schenking overgaat, altijd even contact met ons op te nemen. Uiteraard kunnen wij u ook voorzien van de bijbehorende overeenkomsten.

 


Disclaimer: regelmatig plaatsen wij actualiteiten op onze website. Aan deze publicaties kunnen géén rechten worden ontleend, neem bij twijfel altijd contact op met een van onze medewerkers (Fisc-Account, 2016)

 

Over ons

Ons bedrijf in zijn huidige vorm is opgericht in 2006 en voortgekomen uit een fusie van een accountantskantoor en een belastingadvies- bureau, de ideale combinatie dus.

Contact

Fisc-Account
Schoolweg 146
5916 PL Venlo
Tel: 077 472 0866
E-mail: info@fisc-account.nl

Wij zijn lid van

RB noab 5flogo kleur.jpg