• briefpapier
  • rekenmachine
  • pand

Einde hypotheekrenteaftrek voor Starterslening in 2017?

De regels voor hypotheekrenteaftrek zijn vanaf 2013 flink aangescherpt. Dit moet ervoor zorgen dat huizenbezitters niet meer onbeperkt kunnen lenen, zonder aflossing en tegen de maximale fiscale voordelen. De hypotheekrente is sindsdien immers alleen nog maar aftrekbaar als ook daadwerkelijk annuïtair (binnen dertig jaar) wordt afgelost. De Starterslening vormt op deze regeling een belangrijke uitzondering, maar deze uitzondering dreigt te verdwijnen per 31 december 2016.

De Starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zal voor gemeenten en de betrokken partijen een belangrijk beleidsinstrument blijven om starters aan een eerste woning te helpen. In de huidige situatie kunnen starters, afhankelijk van de beschikbare middelen in het fonds, maximaal € 30.000 lenen tegen een aantrekkelijke rente en hoeven ze de eerste jaren niet of nauwelijks af te lossen. Zoals het er nu voor staat zal dit ook de komende jaren zo blijven.

Wat er echter wel staat te veranderen is het fiscale voordeel van de Starterslening. De hypotheekrente op een dergelijke lening is, bij wijze van uitzondering, immers aftrekbaar zonder dat wordt afgelost. De termijn voor deze uitzondering verloopt op 31 december 2016. Of de termijn daarna verlengd gaat worden is allerminst zeker, nu de huizenmarkt weer in de lift zit. Als u nog gebruik wilt maken van de fiscale voordelen van de Starterslening doet u er dus verstandig aan om de aanvraag vóór die datum te laten passeren. Houdt er dan wel rekening mee dat de aanvraagprocedure in de regel drie maanden duurt, en dat het SVn op enig moment kan besluiten om geen aanvragen meer in behandeling te nemen.


Disclaimer: regelmatig plaatsen wij actualiteiten op onze website. Aan deze publicaties kunnen géén rechten worden ontleend, neem bij twijfel altijd contact op met een van onze medewerkers (Fisc-Account, 2016)

Over ons

Ons bedrijf in zijn huidige vorm is opgericht in 2006 en voortgekomen uit een fusie van een accountantskantoor en een belastingadvies- bureau, de ideale combinatie dus.

Contact

Fisc-Account
Schoolweg 146
5916 PL Venlo
Tel: 077 472 0866
E-mail: info@fisc-account.nl

Wij zijn lid van

RB noab 5flogo kleur.jpg