• briefpapier
  • rekenmachine
  • pand

Onterecht verstuurde brieven Belastingdienst

De belastingdienst maakt deze week bekend dat er intern wat fouten zijn gemaakt waardoor er over een drietal onderwerpen onterecht brieven zijn verstuurd. Het gaat om berichten over toeslagen, betalingsherinneringen en loonheffing van werknemers.

Toeslagen: Op 30 juni en 4 juli heeft de belastingdienst de definitieve toeslagen aan nabestaanden dubbel betaald. Hebt u een dergelijke dubbele betaling ontvangen dan hoeft u vooralsnog geen actie te ondernemen. De belastingdienst zal dit zelf herstellen, waarna u vanzelf een nieuwe brief zult ontvangen met instructies over hoe u het te veel ontvangen bedrag weer kunt terugbetalen.

Betalingsherinneringen: het betreft particulieren die het formulier ‘betalingsregeling of kwijtschelding’ hebben ingevuld. De Belastingdienst heeft alsnog betalingsherinneringen verstuurd voor deze mensen. Uiteraard hoeft niet het gehele bedrag ineens betaald te worden. De Belastingdienst zal dit zelf herstellen en het verzoek alsnog in behandeling nemen.

Gegevens werknemers: de Belastingdienst heeft brieven verstuurd waarin wordt gevraagd om loonheffing van een werknemer in te houden, zonder verdere specificatie om welke werknemer het zou gaan. Uiteraard hoeft u ook in dit geval geen actie te ondernemen. Als het op u van toepassing is, ontvangt u binnenkort een nieuwe brief die wel compleet is.

In alle gevallen geldt dus dat de belastingdienst zelf het initiatief neemt om de fout te herstellen. Hebt u toch nog vragen over een ontvangen brief, neem dan gerust contact met ons op.


 Disclaimer: regelmatig plaatsen wij actualiteiten op onze website. Aan deze publicaties kunnen géén rechten worden ontleend, neem bij twijfel altijd contact op met een van onze medewerkers (Fisc-Account, 2016)

Over ons

Ons bedrijf in zijn huidige vorm is opgericht in 2006 en voortgekomen uit een fusie van een accountantskantoor en een belastingadvies- bureau, de ideale combinatie dus.

Contact

Fisc-Account
Schoolweg 146
5916 PL Venlo
Tel: 077 472 0866
E-mail: info@fisc-account.nl

Wij zijn lid van

RB noab 5flogo kleur.jpg