• briefpapier
  • rekenmachine
  • pand

Actualiteiten

Vereenvoudiging btw-teruggaaf op oninbare vordering

Tot op heden kunt u de belastingdienst via een aparte brief verzoeken de btw terug te betalen die u hebt afgedragen over een oninbaar blijkende vordering. Dit verzoek dient dan binnen één maand na het definitief oninbaar worden van de vordering te worden ingediend. Omdat dit tijdstip lang niet altijd vaststaat, en bovendien de termijn van een maand aan de korte kant is, wordt de regeling met ingang van 2017 vereenvoudigd.

Lees meer...

Schenkingsvrijstelling Eigen Woning tot € 100.000 terug in 2017

Als het Belastingplan 2017 wordt aangenomen door de Eerste Kamer, zal vanaf 1 januari 2017 weer gebruikt gemaakt kunnen worden van de (eenmalig) verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de Eigen Woning. Dit is in grote lijnen dezelfde regeling zoals deze in de periode 2010 – 2014 ook al heeft bestaan. Er zijn echter een aantal voorwaarden waarmee rekening gehouden dient te worden, als u zich daadwerkelijk de schenkbelasting wilt besparen.

Lees meer...

Veranderingen WGA vanaf 2017

Per 01-01-2017 vinden er enkele verandering plaats betreffende de WGA-verzekering. Onze klanten waarop deze veranderingen van toepassing zouden kunnen zijn hebben wij hierover via mail geïnformeerd.

Lees meer...

Over ons

Ons bedrijf in zijn huidige vorm is opgericht in 2006 en voortgekomen uit een fusie van een accountantskantoor en een belastingadvies- bureau, de ideale combinatie dus.

Contact

Fisc-Account
Schoolweg 146
5916 PL Venlo
Tel: 077 472 0866
E-mail: info@fisc-account.nl

Wij zijn lid van

RB noab 5flogo kleur.jpg