• briefpapier
  • rekenmachine
  • pand

Actualiteiten

Aangifte Inkomstenbelasting 2021

Inmiddels zijn de eerste uitnodigingen voor de aangifte Inkomstenbelasting (IB) verstuurd door de belastingdienst. Ook dit jaar kunt u natuurlijk weer bij ons terecht voor de aangifte IB.

Lees meer...

Update: afschaffing Landbouwregeling btw

In een eerder stadium is hier reeds geschreven over de afschaffing van de landbouwregeling per 1 januari 2018. In de tussenliggende periode is er veel gebeurd. Onder meer hebben wij al onze klanten waarop dit betrekking heeft uitgebreid geïnformeerd over de gevolgen voor hun bedrijfsvoering. Deze klanten hebben onder meer een btw-nummer en uitnodigingen tot het doen van aangifte ontvangen. Wat staat er nu concreet te gebeuren?

Lees meer...

Memo inzake verhoging laag btw-tarief

Per 1 januari 2019 zal het lage btw-tarief omhoog gaan van 6% naar 9%. Al onze klanten die factureren met het lage tarief worden in december 2018 persoonlijk op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Hiertoe hebben wij een memo geschreven die u via onze website dus nogmaals rustig kunt nalezen. Klik hiervoor op onderstaande link.

Lees meer...

Belastingvrije schenkingen 2018

Om in de toekomst schenk- en/of erfbelasting te besparen kan het interessant zijn om een deel van uw vermogen weg te schenken. Hiertoe biedt de wetgever de mogelijkheid door jaarlijks een bepaald bedrag vrij te stellen van schenkbelasting. Aangezien deze bedragen jaarlijks (licht) veranderen informeren wij u hier graag over de van schenkbelasting vrijgestelde bedragen voor 2018. 

Lees meer...

Vereenvoudiging btw-teruggaaf op oninbare vordering

Tot op heden kunt u de belastingdienst via een aparte brief verzoeken de btw terug te betalen die u hebt afgedragen over een oninbaar blijkende vordering. Dit verzoek dient dan binnen één maand na het definitief oninbaar worden van de vordering te worden ingediend. Omdat dit tijdstip lang niet altijd vaststaat, en bovendien de termijn van een maand aan de korte kant is, wordt de regeling met ingang van 2017 vereenvoudigd.

Lees meer...

Over ons

Ons bedrijf in zijn huidige vorm is opgericht in 2006 en voortgekomen uit een fusie van een accountantskantoor en een belastingadvies- bureau, de ideale combinatie dus.

Contact

Fisc-Account
Schoolweg 146
5916 PL Venlo
Tel: 077 472 0866
E-mail: info@fisc-account.nl

Wij zijn lid van

RB noab 5flogo kleur.jpg